لوگوی بهمن آرا
Site Divider
بهمن آرا سررسید ۹۶، تقویم (لیست قیمت) سررسید ۹۶، تقویم (لیست قیمت)

دانلود تقویم 1396

دانلود تقویم 96 بر اساس استخراج موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و مصوبات شورای فرهنگ عمومی


تقویم سال 96، با استخراج و تنظیم شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و مناسبتهای مصوب شورای فرهنگ عمومی را می‌توانید از لینک زیر دانلود کنید:


 

 
Page Divider
Site Divider